งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร
งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร    18,745

นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ ประมงอำเภอชานุมาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินการและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน พื้นที่อำเภอชานุมาน


       วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2563 นางวราภรณ์ ชื่นวิเศษ ประมงอำเภอชานุมาน ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมแหล่งน้ำให้เหมาะสมและร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในการดำเนินการและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน พื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แหล่งน้ำเป้าหมายจำนวน 15 แห่ง ดำเนินการเ.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ระมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนราษฎร ที่ตกสำรวจ จปฐ. ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนราษฎร ที่ตกสำรวจ จปฐ. ตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในพื้นที่หมู่ 11 บ้าน คันไร่เหนือ หมู่ 8     &nbs.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    25

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล แก่เกษตรกร ณ วัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน


       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการ การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการ.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    21


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900