งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร
งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร    14,216

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562?  พร้อมชี้แจงโครงการฯ พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ จังหวัดอำนาจเจริญ


       วันที่ 21 มกราคม? 2563? กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำก่อนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) โครงการสร้างอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562  พร้อมชี้แจงโครงการฯ พื้นที่ตำบลโนนงาม ตำบลลือ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำน.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่3/2563 ณ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


       วันอังคารที่ 20 มกราคม 2563 นายดรุณศักดิ์  ใจเกื้อประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ประมงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่3/2563 ณ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ตำบลห้วยไร่ อ.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

การดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 (ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต)


             กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดดำเนินการแจ้งช่วงระยะเวลาในการรับปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน พร้อมจัดส่งข้อมู.. 

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง    20


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900