เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรแปลงใหญ่    2,136

ลงพื้นที่ติดตามสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายแปลงในการดำเนินงานของเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาสวยงาม)


       วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอำนาจ จีนขาวขำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และ นางสาวปารมี ฤกษ์ดี นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามสำรวจสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายแปลงในการดำเนินงานของเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลาสวยงาม) และข้อมูลของเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลท่าผา ตำบลปากแร.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี    1


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900