เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรแปลงใหญ่    1,538

จัดประชุมเกษตรกร ชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


       วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ จัดประชุมเกษตรกร ชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มแปลงใหญ่ปลาตะเพียน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 ราย เกี่ยวกับกิจกรรมท.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ    10


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900