วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)เป็นประธานที่ประชุม...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายธีระพงษ์ อภัยภักดีผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้จัดประชุมพูดคุยและทบทวนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรือประมง และผู้ควบคุมเรือประมง ในเรืองการเขียนสมุดบันทึกการทำประมง การคาดคะเนน้ำหนักสัตว์น้ำกลางทะเลเพื่อไม่ให้เกินกว่าที่กำหนด และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS เรื่องแนวเขตชายฝั่ง เขตห้ามทำการประมง ต่างๆ และได้กำหนดพิกัดลงบนเครื่อง GPS ในเรือประมง ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการเรือประมงให้สามารถใช้ แอพลิเคชั่น Fisheries touch เพื่อที่สามารถตรวจสอบและติดตามเรือประมงของตัวเองได้