สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี

29 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น.  นางอรุณ เจริญสุข ประมงอำเภอพระพุทธบาท รับผิดชอบอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี  พร้อมนายโสภณ พวงสมบัติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสระบุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบหมายให้นายมานะ หร่ายเจริญ ปลัดอาวุโส   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง กำนันตำบลเขาดินพัฒนา กำนันตำบลห้วยบง พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้