การตรวจสอบการประกอบกิจการกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอ     บ้านตาก (นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์) ออกปฏิบัติงานและร่วมกับผู้นำชุมชนในการตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เสียชีวิตในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเซาะ  ตำบลตากออก ตำบลตากตก และตำบลเกาะตะเภา        อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก