ประชุมการช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรกรมประมงที่เสียชีวิต

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตากและประมงอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดตาก เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเกษตรกรที่อยู่ในฐานทะเบียนกรมประมงที่เสียชีวิต เพื่อร่วมกันวางแผนในการออกปฏิบัติงานในการตรวจสอบการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เสียชีวิตในพื้นที่ประกอบการจริงในพื้นที่จังหวัดตาก โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ตามที่  กรมประมงได้กำหนด