เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป้นประธานในการประชุมฯ