สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจออกตรวจพื้นที่เขตชายแดนไทย-ลาว

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจออกตรวจพื้นที่เขตชายแดนไทย-ลาว จุดผ่อนปรนการค้าบ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อตรวจใบอนุญาตและชนิดสัตว์น้ำก่อนการส่งออกสินค้าไปประเทศลาว โดยมีการจำหน่ายปลานิล  ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามใบอนุญาต