วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเทศบาลตำบลเก่ากลอย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ปีที่ 94 ปี ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเทศบาลตำบลเก่ากลอย จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ปีที่ 94 ปี ประจำปี 2563 ณ แหล่งน้ำอ่างหนองแวงคำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแวงคำ ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8 ไร่ แห่งนี้ ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้ราษฎรในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ได้มีมติร่วมกันสร้างคอกอนุบาลสัตว์น้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ เพื่ออนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโต ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) จำนวน 300,000 ตัว พันธุ์ปลากินพืช (ตะเพียน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลเก่ากลอย จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ในพิธี