วันที่ 29 กันยายน 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่ โครงการธนาคารเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ หนองก่าน - สุขสำราญ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 เพื่อชี้แจงหลักการบริหารจัดการแหล่งนำหนองการ และแนวทางการพัฒนาแหล่งนำหนองก่าน ให้กับตัวแทนชุมชน ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่มาศึกษาดูงาน