นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ดังนี้
1. เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายนายวรุต สีห์พิทักษ์เกียรติ ให้ดำเนินการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและขนย้ายพ่อ แม่พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
2. เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4(อุบลราชธานี) ซึ่งศูนย์ฯ ที่ตั้งบ้านกุดกั่ว ม.๓ ต.ดอนมดแดงได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ่อปลา และอาคารที่ทำการสำนักงาน
3. ร่วมกับนายวัลลภ สิตานุรักษ์ หัวหน้าชุดฯ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานอพยพผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง