วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 8 ใบอนุญาต จำนวนรถ 26 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ หอยแมลงภู่มีชีวิต ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาตาหวานทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเม็ดขนุนทั้งตัวแช่เย็น ปลาดอกหมากครีบยาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาทูแขกทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกระดองทั้งตัวแช่เย็น ปลาอินทรีหมักเกลือ

            ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 7 ใบอนุญาต จำนวนรถ 14 คัน พบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้แก่ กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต หอยปากเป็ดมีชีวิต หอยสังข์แช่เย็น ปลาหมึกหอมทั้งตัวแช่เย็น หอยจุ๊บแจงมีชีวิต หอยพอกมีชีวิต ปลาแมคเคลเรลในซอสมะเขือเทศ

            ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา โดยมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 1 ลำ พบ ปูม้ามีชีวิต