วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรคจังหวัดตราด จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรคจังหวัดตราด จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อควบคุมการค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 7 ใบอนุญาต จำนวนรถ 22 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ หอยแมลงภู่มีชีวิต ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปลาทูลังทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาหางแข็งทั้งตัวแช่เย็น ปลาโอลายทั้งตัวแช่เย็น ปลาสีกุนข้างเหลืองทั้งตัวแช่เย็น ปลากระทุงเหวทั้งตัวแช่เย็น

            ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 5 ใบอนุญาต จำนวนรถ 11 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต หอยปากเป็ดมีชีวิต หอยสังข์แช่เย็น ปลาหมึกหอมทั้งตัวแช่เย็น หอยจุ๊บแจงมีชีวิต หอยพอกมีชีวิต

            ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา โดยมีจุดประสงค์เข้ามาเพื่อลงน้ำแข็ง จำนวน 1 ลำ