วันที่ 23 พ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงกัมพูชา ณ จุด Choke Point ท่าเทียบเรือกัลปังหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศรชล. จังหวัดตราด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทางบก ณ จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก และทางทะเล ณ ท่าเรือกัลปังหา (Choke point) เพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้า- ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ตรวจสอบการนำเข้าจำนวน 4 ใบอนุญาต เป็นสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งฝอย ปลาเป็นไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค ปลาหนวดฤาษี     ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลาหางควาย ปลาดอกหมากครีบยาว หอยแมลงภู่มีชีวิต และปูม้าแช่เย็น ตรวจสอบการส่งออกจำนวน 7 ใบอนุญาต เป็นสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากระป๋อง ซอสหอยนางรม ปลาทรายแดง ปลาหมึกหอมปลาเป็นไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กุ้งขาว ปลาหมึกกล้วย และหอยแครงมีชีวิต ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศจำนวน 1 ลำ ณ ท่าเรือกัลปังหา (Choke point) แจ้งเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำปูม้าแช่เย็น กุ้งฝอย และปลาเป็ดจากการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามที่สำแดงจึงดำเนินการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ