ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศMYANMAR

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเรือขนถ่ายประเทศเมียนมา เรือชื่อ KAUNG WAI YAN LIN ที่ แพจับโบ้สุ สัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้า คือ ปูทะเลมีชีวิต ผลการควบคุมการขนถ่ายพบว่าชนิดและปริมาณถูกต้องตามที่ขออนุญาตนำเข้ากับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง