ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศMYANMAR

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเรือขนถ่ายประเทศเมียนมา เรือชื่อ THAN HTAY AUNG-999 ที่แพทรัพย์เจริญถาวรสัตว์น้ำที่ขออนุญาตนำเข้าได้แก่ ปลาทูลัง ปลาทูปากจิ้งจก เป็นต้น ผลการควบคุมการขนถ่ายพบว่าชนิดและปริมาณ ถูกต้องตามที่ขออนุญาตนำเข้ากับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง