ตรวจสอบสินค้ากระเพาะปลาตากแห้ง (สินค้านำผ่าน)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบสินค้ากระเพาะปลาตากแห้ง      (สินค้านำผ่าน) ปริมาณรวม 20,120 กิโลกรัม (954 กระสอบ) มูลค่า 6,568,696 บาท จากประเทศต้นทางบรรทุก ประเทศฮ่องกง (ประเทศต้นกำเนิดสินค้า ประเทศยูกันดา) โดยนำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งผ่านไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามสำแดงในใบอนุมัตินำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำผ่านราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป