ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 01.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 8 กล่อง ปริมาณ 9335 ตัว ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ FD/359 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป