ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ค. 65

- ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท

- ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 ซม. ราคา 0.20 บาท

#สนใจติดต่อสอบถามที่ 042049775 หรือ 0842653950