ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค. 65

- ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ราคา 0.20 บาท

- ลูกพันธุ์ปลาไน ขนาด 2-3 ซม. ราคา 0.10 บาท

- ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท

#สนใจติดต่อสอบถามที่ 042049775 หรือ 0842653950