ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย

 พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ย. 2564 

-ลูกพันธุ์ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.20 บาท

-ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท

-ลูกพันธุ์ปลานิลแดง ขนาด 2-3 ซม. ขนาด 0.20 บาท

#สนใจติดต่อสอบถามที่ 042049775 หรือ 0842653950