เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน

            กรมประมง เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน