วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น "ช่วยผู้ประสพอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น"

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุธีร์ ศรีเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น พร้อมด้วยประมงอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น นำเรือตรวจการประมงน้ำจืดน้ำพอง ๐๓ ออกปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสภอุทกภัย ในพื้นที่ ซอยศาลเจ้าปงเถ่าม่าบ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งยังไม่มีการนำเรือเข้าช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในบ้านพัก โดยได้ช่วยเหลือ ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และ สตรี ออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย จำนวน ๒๒ ราย  จนถึง เวลา ๑๙.๐๐ น. ได้ยกเลิกภารกิจ เนื่องจากน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำมีความแรง อาจทำให้อันตรายต่อการช่วยเหลือ และได้ประสานประมงอำเภอบ้านไผ่ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในเวลากลางคืด คาดว่าถ้าฝนไม่ตก ระดับนำ้จะเข้าสู่สภาวะปกติ ในวันรุ่งขึ้น