" อบรมจับจระเข้ " เพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ " เพิ่มประสิทธิ์ภาพเจ้าหน้าที่ในการจับจระเข้"

จัดโดย กองตรวจการประมง กรมประมง ณ แสนปาบ์ม เกรนนิ่ง โฮม และ ปัญญาปร์าม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี นายถาวร ทันใจ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ให้เกียรตืมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด