พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายวันนี้

พันธุ์ปลาที่มีจำหน่ายประจำวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563

 

ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. ราคา 0.25 บาท จำนวน 10,000 ตัว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสุริยันต์ 093-5243816