ร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม ชปพ.ประมงบ้านวังกะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ติดตั้งป้าย

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๕ นาย ร่วมกับวัดวังก์วิเวการาม ชปพ.ประมงบ้านวังกะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ติดตั้งป้าย "เขตอภัยทาน" เพิ่มเติม จำนวน ๒ ป้าย บริเวณทางลงท่าน้ำหลังวัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

“ห้ามตกปลา ล่าสัตว์ทุกชนิด” เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่า ต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป