เข้าประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย เข้าประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สุพัตรารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นประธานฯ

๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย เข้าประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สุพัตรารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นประธานฯ