เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC

            วันที่ 26 - 30 กันยายน 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)  กองตรวจการประมง  กรมประมง  โดยนายสมชาย  สมุทรคีรี  นายท้ายเรือกลชายทะเล ส.3  นำเรือตรวจประมงทะเล 106  พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือรวม 5 นาย  ออกปฏิบัติงานตามแผนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉักเฉินหรือจำเป็น  โครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  กิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร่งด่วนจากศูนย์ FMC ใน 12 ไมล์  บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  (รายละเอียด)