ประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น. นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง