นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กรมประมง และเจ้าหน้าที่ SEAFDEC ร่วมพิธีรับเรือ “ปลาลัง” ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (29 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) นายชำนาญ พงษ์ศรี ที่ปรึกษาด้านองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่กรมประมง และเจ้าหน้าที่ SEAFDEC ร่วมพิธีรับเรือ “ปลาลัง” เรือประมงอวนลากเดิม ที่ทาง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จะเป็นผู้พัฒนาปรับปรุงเรืออวนลากต้นแบบ “ปลาลัง” ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกรมประมง และรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการ Responsible Fishing Technology and Practice โดยหวังให้เป็นเรือประมงอวนลากต้นแบบ ติดตั้งเครื่องมือทำประมงที่ทันสมัย เพื่อลดจำนวนแรงงานบนเรือ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อแหล่งทำการประมงและสิ่งแวดล้อม (Low Impact and Fuel Efficient (LIFE Fishing)