กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ หนองละหู่ หมู่ 4 ตำบล
คลองคะเชนทร์
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร