โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ได้เข้าประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ เรื่อง การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลากินพืช) จำนวน 3 กระสอบ แหล่งน้ำหนองบัว หมู่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก