ประกาศเรื่อง

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 64 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้าย