กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล
ขอขอบคุณ นายเรวัต ทองจับ ผู้ควบคุมเรือ สิงห์เดโช 3
ร่วมกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ