ดำเนินการโครงการรณรงค์ “ท่าเรือปลอดโควิด ประจวบปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) น.ส.ณัชชา เฮงเจริญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปราณบุรี น.ส.ชลธิชา หอมแช่ม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมงอำเภอปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ชาวประมง ประชาชนในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินการโครงการรณรงค์ “ท่าเรือปลอดโควิด ประจวบปลอดภัย” เพื่อเดินรณรงค์ เชิญชวน สร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมทำความสะอาดท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ของท่าเทียบ จำนวน 19 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยปลอดโควิด กรมประมงตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์