คลิปวีดีโอ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงชี้แจงประเด็นคำถาม ในส่วนของภาครัฐที่ได้เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง

https://drive.google.com/file/d/1HZ5u0JWA-F6W4-W14mi9uR68b0Gq7dAK/viewusp=sharing

คลิปวีดีโอ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงชี้แจงประเด็นคำถาม ในส่วนของภาครัฐที่ได้เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวประมง