ประชาสัมพันธ์ กรมประมงเปิดครัวช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในช่วงวิกฤต COVID-19

ประชาสัมพันธ์ กรมประมงเปิดครัวช่วยเกษตรกรจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในช่วงวิกฤต COVID-19 
เชิญ_ชวน_ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ Smart Farmer ของกรมประมงจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วพบกัน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ลานโพธิ์ บริเวณกรมประมงใน ม.เกษตรฯ บางเขน