นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด19 ของกรมประมง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด19 ของกรมประมง เพื่อหารือแนวทางและติดตามการดำเนินการรับอุทธรณ์ฯ ของศูนย์อุทธรณ์ฯ ในส่วนภูมิภาค