การประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างกรมประมง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือการปรับโครงสร้างกรมประมงของหน่วยงาน ร่วมด้วยบุคลากรกรมประมงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างกรมประมง ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล