นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการควบคุมเรือประมง (Daily Brief) ครั้งที่ 11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการควบคุมเรือประมง (Daily Brief) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง