บอร์ดกุ้งสัญจร ประชุมเข้ม! เตรียมตั้งคณะทำงาน 2 ชุดใหม่  จัดทำแผนกุ้งเร่งด่วน ปี 66 และจัดหาสายพันธุ์กุ้งทะเล 

         วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 โรงแรมซันไรส์ ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นำคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2565 สัญจรลงพื้นที่  
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายประพันธ์  ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง โดยร่วมกันหาแนวทางเพื่อฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลให้บรรลุเป้าหมายในปี 2566 หลายประเด็น ทั้งเรื่องสายพันธุ์กุ้ง แผนปฏิบัติการระยะสั้น รวมทั้งราคารับซื้อกุ้งทะเลขั้นต่ำในปี 2566 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งทะเลภายในประเทศ  
         อธิบดีกรมประมง ประธาน Shrimp Board เปิดเผยว่า แม้ต้นทุนของทุกภาคส่วนการผลิตจะเพิ่มขึ้น แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตกุ้งภายในประเทศ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้คงราคารับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมขั้นต่ำโดยอ้างอิงราคาเดิมไปก่อน สำหรับราคารับซื้อขั้นต่ำใหม่ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาต่อไป 
          อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า นับเป็นข่าวดีส่งท้ายปี 2565 ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้มีขวัญกำลังใจในการเลี้ยงกุ้งต่อไป คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้ทำหน้าที่ผู้แทนองค์กรของตนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเต็มความสามารถในนาม Shrimp Board และจะยังคงทำหน้าที่ต่อไป โดยเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลระยะสั้น ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยให้ได้ 4 แสนตัน ภายในปี 2566 ซึ่งจะแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และจะแต่งตั้งคณะทำงานจัดหาสายพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร พร้อมเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคกุ้งทะเลซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งไทย