กพร. ขอเชิญชวนเข้าร่วม...

ประกาศ ประกาศ กพร. ขอเชิญชวนเข้าร่วม...

" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

ชิงรางวัล 4 ประเภท ได้แก่

รางวัลผลงานนวัตกรรม

รางวัลผลงานสร้างสรรค์งานบริการ

รางวัล Smart DOF Officers

รางวัลหน่วยงานดีเด่น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

โทรศัพท์ : 02-562-0590 ต่อ 7714 - 7717

หมายเหตุ ทุกหน่วยงานจะต้องจัดส่งผลงาน รางวัลประเภท Smart DOF Officers และ รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น

#กรมประมง #กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์