ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมง ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ทุกเช้าวันพุธ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

..ประชาสัมพันธ์..

*************งานบุญที่ต้องบอกต่อ....***************

ขอเชิญชวนบุคลากรกรมประมง ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมทำบุญใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

ทุกเช้าวันพุธ เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รับบุญตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 08.30 น.

ณ บริเวณลานโพธิ์ หลังตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง

โดยอาหารแห้ง และสิ่งของทั้งหมดจะนำไปมอบให้เด็กนักเรียนกว่า 13 โรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ปกครองของนักเรียน จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

อนุโมทนา สาธุบุญ

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์