กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ

กรมประมงขอเชิญชวนหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ยึดหลักปฏิบัติ

"งดให้ งดรับ"

No Gift Policy

ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด

จากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและเทศกาลต่างๆ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์