กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ

คุณกำลังยุ่งยากกับการใช้สำเนาในการติดต่อราชการอยู่หรือไม่ ‍

ปัญหานี้กำลังจะหมดไป ….

" กรมประมง ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 "

ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน

โดยใช้แค่

บัตรประชาชน ใบเดียว ในการขอรับบริการต่าง ๆ ด้านประมง

**หมายเหตุ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร