กรมประมง...เปิดตลาด Fisherman Market ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

กรมประมง...เปิดตลาด Fisherman Market

ช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

ชวน..ช็อป..ชม..ชิม

สินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

คุณภาพดี มีมาตรฐาน

ในราคาสุดพิเศษ

รายละเอียดสินค้า

ปลาแดดเดียว อาทิ ปลาอินทรี ปลาทู ปลาแดง ปลาจวด ปลาหลังเขียว ปลาเห็ดโคนแช่แข็ง – แปรรูป

หมึกสด - แห้ง

หอยทอดกรอบปรุงรส

ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่

สาหร่ายพวงองุ่น

ดอกเกลือ

กะปิ

อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ

พบกันครั้งแรก

ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ตลาด Fisherman Market โซนด้านหน้าอาคาร FMC กรมประมง ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...

Call Center กรมประมง :

โทรศัพท์ 0 2562 0600 - 15

Facebook Page :

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง