ประชาสัมพันธ์…กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์…กรมประมง...วอน ! อย่าใช้ “กระแสไฟฟ้าทำประมง” ทำลายสัตว์น้ำอย่างรุนแรง ผิด จับ โทษปรับสูงถึง 1 ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์ Info graphic คลิก

https://drive.google.com/.../1ZdQ9amXGzOCdS2RRIEYpA1Y79lQ...