กรมประมง จัดทำหนังสือชุด

กรมประมง จัดทำหนังสือชุด "ใต้ร่มพระบารมีจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 95 ปี ของการสถาปนากรมประมง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กรมประมงจึงได้อัพโหลดไฟล์หนังสือลงในเว็บไซต์กรมประมง เพื่อทุกท่านได้ดูในรูปแบบออนไลน์ โดยชุดหนังสือประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่

พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง คลิก

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80748

95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 9 ปี กรมประมง คลิก

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80747

95 ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95 ปี กรมประมง คลิก

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80749

เครื่องมือประมงของไทยคลิก

https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref80750

สามารถเข้าไปดูหนังสือทุกเล่มได้ที่ลิ้งค์

https://www4.fisheries.go.th/.../main/view_qr_group/131/8780

#กรมประมง

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

#กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

#กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

#กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นำ้

#ผู้ทรงคุณวุฒิ

#ผู้เชี่ยวชาญ

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์