เปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้แบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) โดยเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

เปิดจำหน่ายสินค้าสัตว์นำ้แบบสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) โดยเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาสลิดแดดเดียว ปลาช่อนเลี้ยง ปลาดุกสวรรค์ กุ้งขาว ไส้กรอกปลาชะโด ฯลฯ

กุ้งก้ามกราม

ตัวผู้ 11-13 ตัว/กก. 320 บาท

14-16 ตัว/กก. 270 บาท

ตัวเมีย 30-35 ตัว/กก. 190 บาท

กุ้งขาว

50-59 ตัว/กก. 190 บาท

60-69 ตัว/กก. 180 บาท

**** มีกล่องโฟมจำหน่าย ****

ปลาสลิดแดดเดียว

ไซด์คัดพิเศษ 6 ตัว/กก. 210 บาท

เบอร์ XL 7 ตัว/กก. 210 บาท

เบอร์ L 7–8 ตัว/กก. 190 บาท

เบอร์ M 8-9 ตัว/กก. 180 บาท

เบอร์ S 12-14 ตัว/กก. 140 บาท

ไส้กรอกปลาชะโด 500 กรัม 150 บาท

ปลาช่อนเลี้ยง 3-4 ตัว/กก. 200 บาท

ปลาดุก 10-11 ตัว/กก. 150 บาท

ปลาดุกสวรรค์ 500g 220 บาท

ปลาดุกสวรรค์ 200g 120 บาท

โดยรับสินค้าในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ หลังอาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

สามารถสั่งจองสินค้าล่วงหน้าได้ที่ คุณศิริพร โทร. 080-089-4018 หรือสั่งจองผ่านไลน์ และ QR Code ที่แนบมา

กรุณาสั่งจองภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น !! มาร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรกันนะคะ

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์